การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ (Laser) ได้ผลดีจริงหรือไม่ ?

          ผิวหนังของคนเราเกือบทุกส่วนจะปกคลุมด้วยเส้นขน ยกเว้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า  เส้นขน มีประโยชน์หลายอย่างแตกต่างกันตามตำแหน่...

Continue reading