Made collagen หน้าใส

https://youtu.be/FEd1bOcXtHY มาเด้ (Made) คือการใช้ยาที่มีการกระตุ้นคอลลาเจนและวิตามินที่มีความสำคัญต่อผิว  โดยการฉีดบริเวณจุดฝังเข็...

Continue reading