ร้อยไหม Mono PCL

ร้อยไหมmono(PCL) คืออะไร? ไหมmono(PCL) คือไหมเส้นเล็กใช้ในการยกกระชับเก็บกรอบหน้าให้เรียวสวยขึ้นซึ่งในถูกเรียกกันติดปากว่าไหมPDO ซึ่...

Continue reading