ร้อยไหมอิตาลี Definisse thread ไหม อย. หนึ่งเดียวในไทย

Definisse thread หรือItalian lift นวัตกรรมไหมยกกระชับจากอิตาลีที่ทั่วโลกยอมรับว่าประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยเจ็บน้อยแต่ยกกระชับนาน คุณ...

Continue reading

ร้อยไหม Mono PCL

ร้อยไหมmono(PCL) คืออะไร? ไหมmono(PCL) คือไหมเส้นเล็กใช้ในการยกกระชับเก็บกรอบหน้าให้เรียวสวยขึ้นซึ่งในถูกเรียกกันติดปากว่าไหมPDO ซึ่...

Continue reading

ร้อยไหม Mono PCL

✨ร้อยไหมmono(PCL) คืออะไร? ไหมmono(PCL) คือไหมเส้นเล็กใช้ในการยกกระชับเก็บกรอบหน้าให้เรียวสวยขึ้นซึ่งในถูกเรียกกันติดปากว่าไหมPDO ซึ่ง...

Continue reading