การทำเลเซอร์คืออะไร และการดูแลผิวหลังทำเลเซอร์ควรทำอย่างไร

   การทำเลเซอร์ผิวหนัง ไม่ว่าจะทำเพื่อความงามหรือเพื่อรักษาสภาวะของผิวหนังบางอย่าง เราควรจะเรียนรู้วิธีการดูแลผิวหลังการทำเลเซอร์อย่าง...

Continue reading