ร้อยไหมอิตาลี Definisse thread ไหม อย. หนึ่งเดียวในไทย

Definisse thread หรือItalian lift นวัตกรรมไหมยกกระชับจากอิตาลีที่ทั่วโลกยอมรับว่าประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยเจ็บน้อยแต่ยกกระชับนาน คุณ...

Continue reading