Saxenda (Magic Pen) ปากกาลดน้ำหนัก ตัวช่วยปรับพฤติกรรมการกิน ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเห็นผลจริงและปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นยาตัวเดียวที่ใช้ในการลดน้ำหนักที่ผ่าน อย.ไทยและอเมริกา

  Saxenda "ปากกาช่วยลดน้ำหนัก" Saxenda เป็นยาลดน้ำหนัก ซึ่งมีลิรากลูไทด์ (liraglutide) เป็นสารออกฤทธิ์ ซึ่งสารนี้มีลักษณะคล้า...

Continue reading